Hodnotenie stromov

Hodnotenie zdravotného stavu a poškodenia drevín, vizuálnou metódou. Prístrojové hodnotenie stability stromov slúži ako doplňujúci posudok k hodnoteniu zdravotného stavu. Akustický tomograf Fakopp 3D je prístroj, pomocou ktorého sa
nedeštrukčnou metódou znázorní vnútorná štruktúra hodnoteného stromu a zistia sa prípadné deformácie, dutiny, či hniloba v ich kmeni a konároch.