O NÁS

Volám sa Róbert Kovács po dlohoročnej skúsenosti z Rakúska v roku 2018 som sa rozhodol založiť svoju firmu ArborTreeServis s ktorým sa snažím priniesť profesinálny model starostlivost o zeleň aj k nám na Slovensko. Prvý a najdôležitejší krok k optimálnej starostlivosti o stromy je poradenstvo na odborne vysokej úrovni. Splňam všetky potrebné predpisy a osvedčenia, certifikátov, od stromolezeckej akademie AllianzTreesAustria, ArborTechnicalInstitute, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra – odbor ďalšieho vzdelavania Arboristika. Každoročne sa zúčastňujem medzinárodných arboristických stretnutí a pretekov. roku 2018 v Budapešti som ziskal 4. miesto v stromolezení. ArborTreeServis, zaoberáme sa od údržby, realizácie malých rodinných záhrad až po komplikované práce na stromoch, vypracovanie dendrologických posudkov pre obce, mestá a ich kvalitná realizácia. Práce vykonávame stromolezeckou technikou, ktorá nám umožňuje pracovať v korune stromu aj v neprístupných terénoch. Na vykonávané práce sme poistení za prípadnú spôsobenú škodu na majetku alebo zdraví. Tešíme na spoluprácu!