Ošetrovanie, rez stromov

Zákroky na strome a jeho okolí pre udržanie, zlepšenie prípadne znovunastolenie vitality a bezpečnosti stromu. Potrebné ošetrenie sa má spraviť bezodkladne, aby boli rezné rany čo najmenšie. Tým sa zabráni následným škodám a infekciám i ďaľším rezom. Starým stromom by sa mali uštedrovať rezy do živého len v opodstatnených a odôvodnených prípadoch. Stromu typický habitus sa musí zachovať.

Výchovný rez
Tento rez robíme bežne u mladých exemplárov v prvých rokoch po výsadbe.

Zdravotný rez

Tento rez je rezom komplexným a je cielene zameraný na podporu zdravotného stavu a vitality stromu.

Bezpečnostný rez

Ide v podstate o minimálnu variantu zdravotného rezu, účelovo zameranú len na splnenie požiadaviek aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti stromu. Cieľom rezu je odstrániť alebo redukovať v korune iba tie konáre, ktoré by svojim pádom na zem mohli svojmu okoliu spôsobiť väčšiu či menšiu škodu na majetku osôb, či ujmu na ich zdraví a živote.

Redukčné rezy

Redukčné rezy sú všetky typy rezov, ktoré vo väčšej či menšej miere spôsobujú redukciu koruny stromu